MİMARİ AKUSTİK

Mimari Akustik

Mimari akustik, insan faaliyetleri için tasarlanan ve inşa edilen yapay çevre (yapılar) ile insan kulağının algılayabildiği ve “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini düzenleyen bilim dalıdır. İnsan faaliyetlerinin bazıları (bir müzik performansı, tiyatro oyunu ya da bir konuşmacıyı dinlemek gibi) doğrudan işitme duyusu ile ilgiliyken, bazıları da (çalışmak, okumak, dinlenmek, uyumak vs. gibi) görece sessiz bir ortama ihtiyaç duyar.

Mimari akustik konuları iki ana başlık altında toplanır:

HACİM AKUSTİĞİ

Hacim akustiği, kapalı hacimlerde sesin oluşumu, yayılması ve işitilmesini inceler.

Sesin (Gürültünün); konutlar, iş yerleri, imalathaneler, fabrika yapıları, derslikler, konferans salonları, konser salonları, ulaşım ile ilgili terminal yapıları gibi kapalı hacimler içerisinde oluşumu, yayılması, işitilmesi, ölçülmesi ve modellenmesi konularıyla ilgilenir.


Hacim akustiğinde en önemli parametre reverberasyon (çınlanım, yansışım veya yankılanım) süresidir. Müzik amaçlı hacimlerde ses kalitesi ve konuşma amaçlı hacimlerde konuşmanın anlaşılabilirliği de önemli parametrelerdir.


Akustik konforun önemli olduğu konser, tiyatro, opera veya konferans salonu gibi müzik ya da konuşma amaçlı salonların kalitesi, en az mimari tasarım kadar akustik tasarımın da başarılı olmasına bağlıdır.


Pro-Plan yeni hacimlerin tasarımında veya mevcut hacimlerin akustiğinin iyileştirilmesi konularında tasarımcılara proje, danışmanlık, ölçüm ve modelleme hizmeti sunmaktadır.

• ODEON Hacim Akustiği Modelleme Yazılımı


GÜRÜLTÜ DENETİMİ

Gürültü denetimi, duyulması istenmeyen sesler olarak tanımlanan gürültünün insan faaliyetlerinden ve bu faaliyetlere ayrılmış mimari mekanlardan uzak tutulması konusunu inceler.

Gürültü, en basit tanımıyla, duyulması istenmeyen sestir. Gürültü denetimi üç ortamda yapılabilir: kaynakta, iletim ortamında ve alıcıda. Mimari akustikte gürültüyü iki başlıkta incelemek gerekir: yapı dışı (trafik vb. kaynaklı çevresel gürültü) ve yapı içi (tesisattan veya komşu mahallerden kaynaklanan) gürültü.


Çevresel gürültü ile yapının ilişkisi yapı kabuğunda ele alınır. Yapı içi gürültüye ise hem kaynakta hem de iletim ortamında müdahale etmek olasıdır.


Pro-Plan çevresel gürültü ve yapı içi gürültünün denetimi konusunda tasarımcılara hem yeni yapıların tasarımında hem de mevcut binaların iyileştirilmesinde proje, danışmanlık ve ölçüm hizmeti sunmaktadır.


Pro-Plan 1987 yılından beri mimari akustik konularında tasarımcı ve kullanıcılara proje, danışmanlık, ölçüm ve ürün tedariki hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca, Ar-Ge ve kalite kontrol amaçlı akustik ölçüm odalarının projelendirilmesi ve ölçüm sistemi ile birlikte anahtar teslimi kurulumu hizmeti de sunulmaktadır.