www.mimariakustik.com > hizmetler > danışmanlık hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Pro-Plan Ltd. Şti. 1987 Yılında kurulmuş; Akustik ve Titreşim Mühendisliği ile Mimari Akustik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir.

Şirketimizle ilgili ayrıntılı bilgiye ve referanslarımıza web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.proplan.com.tr

Şirketimiz yetenekli mimar ve mühendisleri ile;

• Her türlü mimari akustik çizim detaylarını geliştirebilecek,
• Gerekli titreşim ve akustik hesapları yapabilecek,
• Her türlü titreşim ve mimari akustik ölçümleri yapabilecek,
• Tüm donanım ve yazılım altyapısına da sahiptir.

Ayrıca İTÜ Makina Fakültesinden Prof. Dr. H. Temel Belek ve Prof. Dr. Ahmet Arısoy da danışman olarak şirketimize gerekli desteği sağlamaktadır. Konser/konferans salonları, oteller, alışveriş merkezleri, ofis yapıları ve spor kompleksleri ile ilgili sunduğumuz danışmanlık hizmetleri aşağıda özetlenmektedir: İlk aşamada, projeler detaylı bir biçimde incelenerek, tesis içindeki olası tüm gürültü kaynakları saptanmakta, ayrıca tesis çevresinde farklı saatlerde akustik ölçümler yapılarak çevre gürültüsü genel karakteri belirlenmektedir. Tüm bu bilgiler değerlendirilerek yapıların “akustik konfor” açısından sağlaması gereken tüm kriterler bir “Akustik Tasarım Raporu” olarak tarafınıza sunulmaktadır.

Bu raporda amaç, yapıların tüm akustik tasarım parametrelerini belirlemektir. Rapor kapsamında;

• Çevre gürültüsü ile ilgili bilgiler,
• Yapılarda kullanılan ve gürültü kaynağı olabilecek tüm makinalarla ilgili akustik ve titreşim yalıtım spesifikasyonları,
• Kazan dairesi mekanik sistemlerin, tüm boruların, sıhhi tesisat elemanlarının montaj detayları ve hava kanallarının akustik açıdan değerlendirilmesi,
• Asansör sistemlerinden kaynaklanan gürültülerin azaltılması için gerekli önerilerin geliştirilmesi,
• Malzemelerin ve yapı elemanlarının seçiminde akustik kriterler ve fiyat/performans kriteri göz önüne alınarak öneriler geliştirilmesi,
• Özellikle ara katlarda bulunan mekanik ekipman alanlarından gelebilecek seslerin yalıtımı,
• Kullanılacak kapı ve pencerelerin ses geçiş kaybı özelliklerinin tespiti ve kesitlerinin detaylandırılması,
• Ses kaynaklarının konumlarının değerlendirilmesi,
• Odalar arası ve oda-koridor arası ses geçişlerinin engellenmesi,
• Tüm mekanların akustik konfor (optimum reverberasyon süreleri) açısından değerlendirilmesi
• Gerekli akustik çizimlerin hazırlanması

karşılıklı görüşmelerle tamamlanmaktadır.

İkinci aşama, projenin hazırlık ve uygulama sürecini kapsamaktadır. Bu sürede, üzerinde karşılıklı olarak anlaşılacak süre ve sıklıkla gerekli uygulama danışmanlık hizmeti verilmekte, ayrıntılı akustik tasarım raporuna uygun işlemlerin yapılması ve uygulama, yerinde izlenmektedir.

Üçüncü ve son kabul aşamasında, mekanların ve sistemlerin akustik spesifikasyonlarına uygun işlevlerini yerine getirip getirmedikleri sahada yapılan ölçümlerle raporlanmaktadır. Bu arada montaj süresince gerekli görülen durumlarda titreşim ve gürültü ölçümleri de yapılmaktadır.