www.mimariakustik.com > hizmetler > ölçüm hizmetleri

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

Pro-Plan Ltd. aşağıdaki hacim akustiği ve gürültü denetimi parametreleri için ölçüm hizmeti sunmaktadır:

Hacim Akustiği:
• Reverberasyon Süresi (Reverberation Time – RT)
• Erken Düşme Süresi (Early Decay Time – EDT)
• Impulse Response to Noise Ratio (INR)
• Sinyal / Gürültü Oranı (Signal / Noise Ratio – SNR)
• Fon Gürültüsü Düzeyi (Background Noise Level)
• Netlik (Clarity – C50, C80)
• Belirlilik (Definition – D50)
• Konuşmanın Anlaşılabilirliği (Speech Transmission Index – STI)

Gürültü Denetimi:
• Eşdeğer Gürültü Seviyesi (Leq)
• Komşu Hacimler Arası Ses Geçiş Kaybı

Cihaz parkımızda bulunan ölçüm donanım ve yazılımları aşağıda görülmektedir:
Brüel & Kjær Tip 2270 El Tipi Frekans Analizörü
Brüel & Kjær Tip 4231 Ses Düzeyi Kalibratörü
Brüel & Kjær Tip 7815 Veri Transfer Yazılımı
Brüel & Kjær Tip 7830 Bina Akustiği Yazılımı
Brüel & Kjær Tip 2716 Amplifikatör
Brüel & Kjær Tip 4295 Ses Kaynağı
Brüel & Kjær Tip 7841 DIRAC Hacim Akustiği Yazılımı