www.mimariakustik.com > ürünler > akustik ölçüm odaları

AKUSTİK ÖLÇÜM ODALARI

Ar-Ge ve kalite kontrol amaçlı hassas akustik ölçümlerde kullanılan odalardır. Bu odalar iki gruba ayrılır :

Reverberasyon (Çınlanım, Yansışım) Odaları

Bu odalar içerisindeki tüm yüzeyler, gelen sesin tamamına yakın kısmını yansıtma özelliğine sahip malzemelerden oluşturulmaktadır. Bu sayede oda içerisinde bir dağınık alan yaratılmakta ve hızlı fakat hassas ölçümler yapılabilmektedir.


Yankısız (Anekoik) Odalar

Bu odalar içerisindeki tüm yüzeyler, gelen sesin tamamına yakın kısmını yutma özelliğine sahip malzemelerden oluşturulmaktadır. Bu sayede oda içerisinde bir serbest alan yaratılmakta ve araştırma - geliştirmeye yönelik hassas ölçümler yapılabilmektedir.

Eğer zemin yansıtıcı bir özelliğe sahip olarak yapılırsa bu odalara "yarı-yankısız" oda ismi verilmektedir.

Daha fazla bilgi için:
http://www.guh-schallschutz.de/Acoustical-Measuring-Rooms.php